Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Passie & Paasconcert “Zó lief heeft God de wereld …!”

Op Stille Zaterdag hoopt Vox Jubilans een Passie- en Paasconcert te geven in de St. Janskerk in Gouda. Het thema van dit concert is “Zó lief heeft God de wereld…!”

God heeft de wereld zó liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Wat een Evangelie is dat. En deze Evangelieboodschap geldt nu nog steeds. Als wij in Jezus geloven en pleiten op het lijden en sterven van de Heere Jezus hebben we het eeuwige leven. Over dat werk, dat Jezus vanuit Zijn oneindige liefde heeft gedaan, zingen we deze avond. 

We beginnen met het prachtige God so loved the world uit The Crucifixion van John Stainer. Vervolgens bezingen we de weg van de Heere Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal (In de bovenzaal van Kirk Dearman, in een arrangement van André van Vliet), het verraad, de kruisiging (Aan het kruis genageld van Pieter Stolk) en de opstanding. 

In een tweetal slotliederen zullen we bezinnend stilstaan bij waar het nu echt om gaat in ons leven, juist als we terugkijken op het verzoeningswerk van Jezus. Het concert sluiten we af met het loflied The Lord liveth van Arthur W. Marchant.

Medewerkenden
Medewerkenden aan deze avond zijn, naast Vox Jubilans: Chloë Elsenaar – viool, Myrthe van Hulst – cello, Arjan & Edith Post – trompet, Marco den Toom – orgel en ds. A.J. Kunz  – spreker. André van Vliet heeft de algehele leiding.

Entreekaarten
Kaarten kosten € 15,- en kinderen t/m 16 jaar € 5,-. De kaarten zijn hieronder te bestellen.

Van harte welkom op zaterdag 30 maart om 19.30 uur in de St. Janskerk in Gouda. De deuren van de kerk gaan om 19.00 uur open.

Naar het overzicht