Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Psalmen in gebed en zang

De aanwezigen starten met een korte inleiding over de Psalmen; de ontstaansgeschiedenis en opbouw van een Psalm, de betekenis van de Psalm voor de gelovige. Ze bidden Psalm 23, hardop, in stilte mediterend. Samen gaan ze in gesprek over de tekst van deze Psalm en verdiepen ze de betekenis. Wat zegt de tekst jou, en wat doe jij met de tekst?

Nadat ze Psalm 23 uit de Willibrord 1995 hebben gebeden, verdiepen ze zichin de vertaling uit de Naardense Bijbel. Laat u verrassen!! Aansluitend gaan ze naar de kerk onder leiding van Ger Lugtenberg in de kerkzaal repetitie en gezamenlijk zingen van Psalm 23!

U kunt zich tot maandag 29 mei aanmelden bij pastor Gerda Martens

pastor.martens@christoffelparochie.nl

Naar het overzicht