Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Schoolkerkdienst Zevenhuizen

Volgende week, zondag 24 september is het scholenzondag in Zevenhuizen. Een mooie samenwerking tussen de plaatselijke Ontmoetingskerk, de Hervormde kerk en Christelijke basischool ‘de Eendragt’. Dit jaar denkt men na over het thema: ‘Waar ben je thuis?’ In de dienst wordt stil gestaan bij het verhaal van de verloren zoon. In beide kerken volgen we dezelfde liturgie, de diensten beginnen om 10.00 uur.

Om een goede verdeling over de kerken te krijgen, vragen we de mensen van wie de achternaam begint met A t/m G naar de Gereformeerde Ontmoetingskerk te gaan en de mensen van wie de achternaam begint met H t/m Z naar de Hervormde Dorpskerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas in beide kerken aanwezig. Er is deze dienst geen kinderdienst.

In de schoolkerkdienst wordt gecollecteerd voor ‘Stichting Timon’. Een organisatie die zich inzet voor Christelijke pleegzorg: “De pleegkinderen, kwetsbare tieners en jonge moeders die op ons pad komen, gunnen we een warm en veilig thuis. Een plek waar je in alle hectiek van het leven even op adem kan komen. Waar je op de bank mag ploffen om je verhaal te doen en er altijd een bordje voor je klaar staat om mee te eten. Dit kan alleen met uw steun”! Na afloop van de dienst is iedereen uitgenodigd voor koffie, thee en limonade op het plein van basisschool ‘De Eendragt’ (bij slecht weer binnen in de school). Uiteraard zijn ook de kinderen, die niet op de Eendragt zitten, van harte uitgenodigd voor deze feestelijke dienst. Van harte welkom iedereen!

Naar het overzicht