Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Schrijfactie Amnesty International

De parochie Sint Christoffel participeert aan de schrijfactie van Amnesty International. Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd voor personen in nood of benauwenis. Daartoe wordt de betreffende brief onder de kerkgangers verspreid.

Aanslag op mensenrechtenverdediger
Op 16 januari liep een onbekende man het terrein van Julio David González Arango op en schoot hem neer. Hij overleefde de aanslag ternauwernood. González is een mensenrechtenverdediger die opkomt voor de rechten van de inheemse Xinca in het zuidoosten van Guatemala. Hun manier van leven wordt bedreigd door een mijnbouwbedrijf, dat op hun land actief is. Schrijf vóór 1 maart 2021 naar de autoriteiten in Guatemala. Roep hen op om de aanslag op Julio David González Arango te onderzoeken en de schuldige(n) te berechten.

Milieu- en landrechtenactivisten die protesteren tegen het mijnbouwbedrijf zijn regelmatig het slachtoffer van lastercampagnes, bedreigingen en geweld. Volgens een prominente organisatie die bescherming biedt aan mensenrechten-verdedigers in Guatemala vonden in 2020 meer dan duizend aanvallen op mensenrechtenverdedigers plaats. Maar liefst vijftien van hen werden vermoord.

Als u hier klikt vindt u de voorbeeld brief.

 

Naar het overzicht