Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

AFGELAST Stille Omgang Rotterdam

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Het programma zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, bezoekt men de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen.

Deze route is gelijk aan de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De tocht duurt ongeveer een uur. Uit praktische overwegingen is besloten de vertrektijden iets te vervroegen. Daardoor zal de verwachte terugkomsttijd omstreeks 1.00 uur ’s nachts zijn. Het thema voor 2020: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....”, Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren. Door te luisteren versterkt u de verbondenheid met de ander, met Christus en velen in uw omgeving. In een liedtekst staat: “In de stilte geef je leven als de ander luisteren wil. Leven dat je door kunt geven aan wie het maar horen wil”. Ervaar in de Stille Omgang de stilte en leer te luisteren naar de alom aanwezige God en geef dit leven door.

Voor meer informatie en de kosten van deelname kunt u contact opnemen via het emailadres info@destilleomgang.nl

Zie ook het artikel:
stilomgang-2020-de-luisterende-mens-is-aanwezig-bij-de-ander

 

Naar het overzicht