Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

TVG Rotterdam - Zomercursus 2023

De cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel (TVG). Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

De basiscursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
De lessen van de basiscursus worden dit cursusjaar 2022-2023 gegeven in een van de zalen van de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het derde jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal vakken.
In de groep van de basiscursus zitten de deelnemers van de drie leerjaren bij elkaar.
De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
Het seizoen omvat de periode september 2022 – mei 2023.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier voor de basiscursus.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen 2022-2023 een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, dogmatiek, Oude Testament, kerkmuziek en kerklied, spiritualiteit, Judaica.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
Deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel.
Deze cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier voor deze cursussen.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen zie de website www.tvg-algemeen.nl.

Dit jaar staat het evangelie van Matteüs centraal. Plaats: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340.
Data: dinsdag 27 juni en dinsdag 4 juli 2023 Tijd: 10.00 – 12.30 uur.
Docent: drs. Adri van der Wal

Naast twee studieochtenden bestaat de zomercursus uit een dagwandeling in de stad Leiden op zaterdag 8
juli 2023. Verdere informatie op de website: www.tvgrotterdam.nl Aanmelden bij de heer A. Offereins, e-mail:
[email protected].

 

Naar het overzicht