Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vanavond afsluitende viering Week van Gebed in de Josephkerk

In de afgelopen week is er elke avond, telkens in een andere kerk, een samenkomst geweest. Vanavond wordt deze week feestelijk afgesloten met een viering in de Josephkerk waarin de Nieuwerkerkse kerken gezamenlijk participeren, uniek en zeer vreugdevol.

Voorganger is pastor Rita Schoolenberg, muzikale medewerking wordt verzorgd door de band van VEG Effata en de begeleiding is van organist Patrick Oude Essink. Deze feestelijke en gezamenlijke viering begint om 20.00, de deur van de Josephkerk staat vanaf 19.45 voor iedereen wagenwijd open.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee. Het algemene thema, aangereikt door de Wereldraad van Kerken, is “Buitengewoon” Het is verheugend dat de kerken in ons dorp tijdens de Week van Gebed gezamenlijk optrokken en deze gezamenlijk viering hebben.

Naar het overzicht