Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Verantwoordelijk Bijbel gebruik met John Boekhout

John Boekhout: "Vaak lezen mensen de Bijbel maar twee minuten om even een pareltje eruit te vissen. Maar wie leest er maar één bladzijde per dag uit een roman?"

Bijbellezen is niet altijd gemakkelijk, inspirerend of spannend. Veel mensen zijn ontevreden over de gebrekkige regelmaat en beperkte diepgang van hun bijbelstudie. In de 13-delige serie Verantwoord Bijbelgebruik gaat presentator Berry Janssen in gesprek met John Boekhout over de contextuele benadering van de bijbel. John helpt ons op een frisse manier hoe we vandaag de Bijbel kunnen toepassen in ons leven én daarbij recht doen aan wat er in de bijbel staat vanuit de toenmalige tijd en cultuur. Dat levert een verrassende en vruchtbare methode op met enorm veel nieuwe inzichten.

 

Contextueel Bijbellezen
Boekhout: ‘Contextueel Bijbellezen is de sandalen van bijvoorbeeld Abraham kunnen aantrekken, zodat je veel meer snapt van wat hij dacht en voelde. Zoveel mogelijk je proberen te verplaatsen in zijn toenmalige wereld. Daarvoor hoef je niet heel veel van de cultuur en geschiedenis te weten, maar het helpt wel. Het helpt als je uit ervaring weet wat kinderloosheid is, maar in die tijd waren kinderen ook nog eens je sociale zekerheid. Bejaardenhuizen had je toen niet. Dus zeer waarschijnlijk zorgde Abraham voor zijn vader Terach, die hij bij hem in huis had genomen. Daarom was het waarschijnlijk dat hij zijn vader meenam naar Haran, zoals Stefanus en tijdgenoten meenden, nadat hij door God werd geroepen vanuit Ur. En pas toen zijn vader overleed, trok Abraham verder naar het land Kanaän.’ 

‘De tekst kan niet buikspreken, het heeft een context. Onverantwoord Bijbelgebruik heeft te maken met een tekst uit zijn verband rukken en toepassen. Vaak lezen mensen de Bijbel maar twee minuten om even een pareltje eruit te vissen. Waarom lees je niet verder dan één pagina? Wie leest er maar één bladzijde per dag uit een roman?' aldus Boekhout.

John Boekhout:
Ik ben sowieso dankbaar voor de langdurige impact van iets dat in Oost-Europa is geboren. Daar vroegen predikanten me hen te helpen deze methode zich eigen te maken, om zónder naslagwerken (die waren er niet). Stap voor stap oefenden duizenden met het lezen, uitleggen, en toepassen, en zo praktisch te leren Gods boodschap bepalend te laten zijn voor hun preken.

Toen ik het boek 25 jaar geleden schreef, op aandringen van Nederlandse cursisten die alle stencils ‘zat’ waren, hadden de uitgever en ik nooit gedacht dat we 8.400 exemplaren zouden verkopen. Zowel het boek als de cursus zijn nu breed gebruikt, zowel in evangelisch als in reformatorische kringen

Bij mezelf is deze dagen op de voorgrond, minder het aantal verkopen, maar meer het aantal gebruikers. Zelfstandig of in cursusverband, hebben nu meer dan 2.100 mensen aan de hand van de Bijbelgedeelten actief geoefend in contextueel bijbelgebruik.

Dit komt omdat de cursus door de jaren door een dozijn cursusleiders verzorgd werd, en nu door het Evangelisch College omarmd en actief aangeboden. Dit is hetzelfde strategische principe dat we bij de Stichting Apollos gebruiken in Afrika en Pakistan: train de trainers.

Misschien niet minder belangrijk: ik ben de komende zes maanden bezig met het team in Afrika, om hún contextueel bijbelgebruik goed te verankeren in al hún trainingen die zij dáár ontwikkelen. Dat kan prima online!! Zij trekken mij helemaal mee als redacteur, in hún proces. Hoewel zij geheel Afrikaans alle, ook deze trainingen ontwikkelen, voelen zij de stimulans die ik inbreng. Bid voor mij dat ik genoeg energie heb om passend bij de gezondheid-situatie hier thuis, hen daadwerkelijk voldoende feedback te geven.

Heel hartelijk dank aan de vele cursisten, die anderen zelf enthousiast hebben gemaakt, en die al jaren voor dit werk in binnen- en buitenland bidden en geven. Ik stel voorbede op prijs dat door deze serie op TV, het bijbelgebruik in NL een boost mag krijgen en dat er meer mensen worden als Apóllos (”een man doorkneed in de schriften”, Hand. 18:24), én als Jakobus (geen woorden, maar daden).

Naast auteur van het boek “Verantwoord Bijbelgebruik” is John Boekhout oprichter en veldleider van de Stichting Apollos, die als doel heeft om lokale leiders in Afrika, Azië en Latijns Amerika te ondersteunen om binnen hun eigen cultuur en context een zelfredzame samenleving te laten ontwikkelen door training en coaching.

Bekijk hier de promo

Uitzendschema
Kijk Verantwoord Bijbelgebruik vanaf 4 april elke zondag om 19:30u bij Family7 of online via Family7+ 
Family7 kan je op televisie bekijken via Ziggo 230, KPN 78, Solcon 300, Telfort 78, XS4ALL 78 e.v.a

Aflevering:Datum:Tijd:Onderwerp:

Afl. 1     04-apr   19:30u                 Barrières bij het bijbellezen

Afl. 2     11-apr19:30u                    Gods Woord: een bundel geboden?

Afl. 3     18-apr19:30u                    De Bijbel letterlijk nemen? 

Afl. 4     25-apr19:30u                    Elke ketter heeft zijn letter

Afl. 5     02-mei19:30u                   Het beroep op bijbel-teksten

Afl. 6     09-mei19:30u                   Door de bomen het bos zien

Afl. 7     16-mei19:30u                   Blinddoeken af

Afl. 8     23-mei19:30u                   Tekst en Context

Afl. 9     30-mei19:30u                   Verantwoord je uitleg

Afl. 10   06-jun19:30u                    De sandalen van Bram

Afl. 11   13-jun19:30u                    Gods Woord vandaag

Afl. 12   20-jun19:30u                    De waarheid in werkkleding

Afl. 13   27-jun19:30u                    Oog om oog

 

 

 

 

Naar het overzicht