Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vesper in openhof kerk

Op zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd, is er om 19:00 uur een vesper in Open Hof. Het thema is ‘Onweerstaanbaar?’. Het verhaal van Jezus in de woestijn waarin Hij verzocht/verleid wordt (Lucas 4:1-13) staat centraal. Hoe gaat Jezus, hoe gaan wij om met verleidingen? Een thema voor jong en oud.

Tijdens de vesper zal een moment van ‘holy chaos’ zijn. De cantorij verleent muzikale medewerking. Enkele tieners zullen meewerken in de uitvoering. Weersta andere verleidingen en kom naar de vesper. Van harte welkom!


Naar het overzicht