Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vesper met als thema ‘Roeping en redding’

Op zondagmiddag 3 november   2019 wordt om 17:00 uur in de Ringvaartkerk een vesper gehouden met als thema: ‘Roeping en redding’. Het gaat dan in het bijzonder om de roepingen van Abraham en Zacheüs. Hoe zal die roeping hun leven veranderen?

Ds. Marjolijn Verschoor zal de viering leiden en de muzikale ondersteuning gebeurt door de cantorij, onder leiding van Nelleke van den Berge-Duijser. Ger Redert begeleidt de dienst op het orgel.

Een vesper is een eenvoudige dienst, waarin we de woorden van een Psalm bidden, luisteren naar een Schriftgedeelte en daarover mediteren. Daarbij gaat het erom te ontdekken wat dit Schriftwoord bij mij oproept, waar word ik aangesproken, welke betekenis kan dit bepaalde woord krijgen in mijn leven? De voorganger gaat in dit mediteren voor in een korte overdenking. Wij hopen dat u daardoor op een spoor gezet wordt om zelf in stilte verder te denken en te mediteren. Een Bijbelwoord kan zo ineens een verrassende betekenis krijgen.

De bedoeling is dat u in de stilte steeds meer ontspant en ‘leeg’ wordt, om innerlijke ruimte te krijgen voor de woorden van God. De houding is als die bij het gebed, ontspannen en geconcentreerd, eventueel met gesloten ogen. Laat afleidende gedachten rustig komen (tegenhouden lukt toch niet), maar laat ze ook weer gaan. Verbeeldt u dat de wind ze meeneemt, of een waterstroom waar u langs zit. Keer echter steeds weer terug naar het Schriftwoord.

Ook kan er gedurende de stilte worden nagedacht over de woorden van de voorganger of kan de tekst die op de liturgie is afgedrukt worden herlezen. Lees en herlees en laat het bezinken. Zo proberen we in deze dienst te komen op de golflengte van het hart. Om Gods woorden te horen en oprecht te leren bidden.

Ringvaartkerk, Ringvaarlaan in Nieuwerkerk a/d IJssel

Naar het overzicht