Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vespers  in Sille week

Van Palmzondag naar Pasen: Stille week. Bezinning en inkeer in de 40-dagen tijd voor Pasen verdiepen zich in de Stille week. Dan concentreren we ons op de lijdensweg, die Jezus moest gaan. In deze “stille” week voor Pasen, wordt ook dit jaar weer een aantal Vespers gehouden.

In deze vespers (avondgebeden) luisteren we als navolgers van Jezus Christus uit alle kerken van Zevenhuizen naar de woorden uit het Evangelie en overdenken deze in stilte. In de liturgie is een moment van verstilling opgenomen. Zo is er ruimte voor gezamenlijke beleving en persoonlijke overdenking van wat we horen.

In Stilte

Stil word ik

Wanneer gedachten

Spreken

Ik zoek de bron

De bron van mijn bestaan

Ik stel mij open en

Luister

En ik hoop

Dat Hij mijn stilte zal

Verstaan

De Vespers worden gevierd op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart in de Gereformeerde Ontmoetingskerk. Op Witte donderdag 1 april en Stille zaterdag 3 april in de Hervormde Dorpskerk. Alle Vespers beginnen om 19.30 uur.

De duur van de Vespers zal maximaal 30 minuten zijn.

De vespers worden gehouden met in acht neming van alle coronamaatregelen. De vespers vanuit de Ontmoetingskerk zijn alleen digitaal mee te beleven.

(ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net)

Dat geldt ook voor de vespers vanuit de hervormde dorpskerk, (www.hervormdzevenhuizen.nl/live) zij het dat daar nog maximaal 30 bezoekers in de dienst mogen komen. Die bezoekers moeten zich wel van tevoren laten registreren, zoals dat voor de zondagse kerkdiensten ook geldt.

Van harte uitgenodigd om de vespers mee te beleven!

 

Naar het overzicht