Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vieringen Goede week St. Josephkerk

Dit is een extra editie van het mededelingenblad vanwege alle vieringen in en rond de Goede Week. Deze vieringen vinden alle plaats in de St. Josephkerk tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 23 maart
Om 14.00 uur palmpasenstokken versieren door de kinderen.

Zondag 24 maart, Palmzondag
Om 09.30 uur een communieviering met als voorganger René Govers. Bij aanvang van de viering brengen de kinderen in processie de rijkversierde palmpasenstokken de kerk in. De kinderen worden rond 9.15 uur in de kerk verwacht. Speciaal voor de kinderen is er een kindernevendienst. Na afloop van de viering brengen zij de palmpasenstok naar een zieke of oudere.

De collecte is voor de vastensactie. Deze staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. In de plattelandsgemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Passieconcert
De parochie Sint Christoffel heeft ook dit jaar weer een Passieconcert georganiseerd. Met medewerking van diverse koren en ensembles uit de kerken van onze parochie komen wij muzikaal en spiritueel samen om in verbondenheid de Goede Week te beginnen. Het concert vindt plaats in de Open Hof op de Hesseplaats in Ommoord van 14.00-17.00 uur.

Woensdag 27 maart
Om 20.30 uur avondvespers in de Ringvaartkerk. Thema “Van God verlaten”.

Liturgen : Catie van Westing en Angelique de Best

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag
’s ochtends 2 paasvieringen voor de kinderen van De Wingerd.

’s Avonds om 19.30 uur centrale eucharistieviering met als voorgangers het pastoresteam en met medewerking van het RK Koor Open Hof.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag
Om 15.00 uur kruisweg met als voorganger René Govers.

Om 19.30 uur centrale viering herdenking van het lijden en sterven van de Heer met als voorgangers het pastoresteam en met medewerking van Heavenly Rythems.

Om 22.00 uur worden in de Paulus’ Bekering de Donkere Metten en Lauden van Paaszaterdag gezongen door de Schola Cantorum Isala. Na afloop is er koffie en thee met een broodje.

Zaterdag 30 maart, Paaszaterdag
Om 19.00 uur Kinderpaaswake. Paasviering speciaal voor kinderen. Voorganger Cindy Groenendijk.

Om 20.45 uur Paaswake, centrale viering met als voorgangers het pastoresteam en met medewerking van het koor Camerata.

Zondag 31 maart, Paasmorgen
Om 9.30 uur communieviering met als voorganger pastor Gerda Martens.

Naar het overzicht