Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vijf vrijdagse vieringen in de vastentijd.

Op 6, 13, 20, 27 maart en 3 april om 10:30 uur, in de Mariakapel Sint-Caeciliakerk

“Ook dit jaar verzorgt de DOP-groep vijf vieringen op vrijdagochtend in de Veertigdagentijd. Onze mooie Mariakapel geeft deze bijeenkomsten extra sfeer. Het overkoepelende thema is "Hij loopt met ons mee. Luister..."
Het beeld van de Emmaüsgangers, met de opgestane Christus in hun midden, past daar als illustratie goed bij.”

Elk jaar opnieuw nodigt de tijd van voorbereiding op Pasen ons uit om tijd te maken voor bezinning en gebed. Het thema ‘HIJ loopt met ons mee. Luister…’ daagt ons uit om de ontmoeting aan te gaan met een vreemde op onze weg in wie wij de Verrezen Heer kunnen herkennen. Maar evenzo nodigt de Verrezene ons uit om onze vragen en zorgen aan Hem kenbaar te maken en ons te laten voeden met zijn Woord.

Het overkoepelende thema ‘HIJ loopt met ons mee. Luister...’ wordt in de vrijdagochtendvieringen opgedeeld in vijf sub-thema’s:

  • ‘Wat heb je gedaan voor de geringsten der mijnen’ (6 maart)
  • ‘Luisteren naar de Opgestane’ (13 maart)
  • ‘God, en uw naaste als uzelf beminnen’ (20 maart)
  • ‘Jezus ziet, luistert en geneest’ (27 maart)
  • ‘Ik ben het Licht der wereld’ (3 april).

De vieringen beginnen om 10:30 uur, duren een half uurtje en na afloop is er koffie voor wie wil. De ervaring is dat veel parochianen de gebedsdiensten in de Veertigdagentijd waarderen, omdat ze een vast rustpunt betekenen in de week en een ‘verplicht’ moment van bezinning en gebed in de aanloop naar de Goede Week en Pasen.

 

Naar het overzicht