Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vluchtelingenzondag 19 juni 2022

In 2000 werd 20 juni door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er jaarlijks publiciteit over het lot van vluchtelingen.

Zondag 19 juni wordt in de vieringen in van de Openhof kerk aandacht besteed aan de situatie van vluchtelingen in onze directe omgeving en verder weg. Het thema is ‘Jezus is gastheer voor iedereen’. De lezingen, liederen en overweging zijn afgestemd op dit thema. Jezus gastvrijheid betrof niet alleen zijn naasten, familie en bekenden. Zijn onvoorwaardelijke aandacht ging ook uit naar armen, daklozen, tollenaars en outcasts. Kunnen wij, als wij in Zijn voetspoor treden, ook gastvrij openstaan voor iedereen en een stapje verder gaan dan we gewoonlijk doen?

De extra-collecte op deze zondag is voor Cordaid/Caritas Oekraïne. Ondanks
gevaren gaat Caritas Oekraïne door te zorgen dat mensen genoeg voedsel en water hebben in hun schuilkelders en vangen ontheemden en vluchtelingen op. U kunt doneren bij de extra-collecte tijdens de viering, of uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL57 INGB 0000 0009 34 t.n.v. Cordaid, Den Haag o.v.v. noodhulp Caritas Oekraïne.

Naar het overzicht