Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vrijdagavondfilm The biggest little farm

Op vrijdagavond 10 maart in De Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel is weer een filmavond. Het begon allemaal met de droom van Molly over een duurzame boerderij. Hun hond Todd bespoedigde haar ideaal en de verhuizing naar het platteland, nadat hij door aanhoudend blaffen niet meer werd geaccepteerd door de verhuurder van hun appartement in Santa Monica. Met behulp van enkele investeerders lukt het grond aan te kopen, die echter door de traditionele landbouw volledig onvruchtbaar en verdroogd is geraakt. Een gedreven adviseur helpt hen de grond door bevloeiing en natuurlijke bemesting weer geschikt te maken. Ook leert hij hen te vertrouwen op het principe van diversificatie in het bedrijf en het zoeken van een natuurlijke balans.

Tegenslagen
De idealen worden zwaar op de proef gesteld als ze voor tegenslagen komen te staan en geen beroep meer kunnen doen op hun geruststellende adviseur door diens overlijden. Coyotes doden hun kippen, talloze slakken bedreigen de citroenbomen en vogels eten een groot deel van de vruchten op. Tenslotte worden ze ook bedreigd door de beruchte bosbranden die de droge delen van Californië jaarlijks teisteren. Het is bewonderenswaardig hoe realistisch John deze tegenslagen met zijn camera registreert en tegelijkertijd met Molly en hun personeel op zoek gaat naar oplossingen. Menigeen zou hierbij de moed hebben opgegeven! John en Molly ontdekken door vol te houden dat de natuur in samenhang oplossingen biedt: groenbemesting zorgt ervoor dat de aarde niet wegspoelt bij slagregens, zoals bij de monocultuur van de buren; de eenden blijken een eind te kunnen maken aan de slakkenplaag; de coyotes gaan bij bescherming voor de kippen op zoek naar een andere prooi en roofvogels die de boerderij hebben ontdekt, verjagen de spreeuwen. Dat zoek- en ontdekproces vraagt overigens wel tijd en vertrouwen!

Utopie of werkend voorbeeld?
Het blijft natuurlijk de vraag of dit voorbeeld op grotere schaal kan worden toegepast en de voedselvoorziening in de wereld op gang kan blijven houden. We beseffen op dit moment echter dat het roer om moet en onze overheid is overtuigd van de noodzaak van z.g. circulaire landbouw. In die zin is de film een lichtend voorbeeld dat navolging verdient. Hopelijk krijgen boeren en tuinders de tijd en de middelen hiertoe. Filmrecensent Tom van der Krieke schrijft: ‘Met de opwarming van de aarde is het nodig om alternatieven te vinden. Zonder prekerig te worden en door de voordelen van duurzame landbouw op deze persoonlijke en prachtig uitgebeelde manier te laten zien, is ‘The Biggest Little Farm’ een goed startpunt om mensen te overtuigen van nieuwere vormen van agricultuur. De film slaat daarbij de juiste emotionele toon aan. Van de vele ontroerende, grappige en de meer politieke momenten lijkt geen enkele emotie te geforceerd. De liefde waaruit deze film tot stand is gekomen, maakt hem uiterst inspirerend.

Naar het overzicht