Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Way of Grace Inspiratiedag

Een dag vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs!

"Wij geloven in een samenleving waarin steeds meer mensen als koninklijke priesters in de Geest gaan wandelen. Wandelen in de Geest doen we door te leven vanuit het heilige van de tempel van ons lichaam (onze binnenkamer). Er is helaas sprake van een bedekking (door een verduisterd bewustzijn) waardoor de meeste mensen deze stap niet kunnen maken, met als gevolg dat de vrucht, de gaven en de kracht van de Geest niet of nauwelijks zichtbaar worden in ons leven. En dat resulteert in een kerk die weinig impact heeft op de samenleving. Een kerk waar verdeeldheid, polarisatie en veroordeling aan de orde van de dag is. We zullen als christelijke kerk weer terug moeten naar de boodschap zoals Jezus van Nazareth en Paulus deze verkondigden, de boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken.

Tijdens de Inspiratiedag zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze boodschap. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn), dat geheel vrij is van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken)."

Voor meer informatie en voor aanmelding, ga naar de website https://wayofgrace.nl/inspiratie-dag

 

 

Naar het overzicht