Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Week van gebed in Capelle a/d IJssel

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden. In Capelle besteden we daar op meerdere momenten aandacht aan: doe ook mee! Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten.

Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de magiërs uit het Oosten naar de plaats waar de Redder wordt geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

Gebedsweek in Capelle

De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zij nodigen u van harte uit om, mits de omstandigheden dit toelaten, bij de gebedsavonden aanwezig te zijn.

Op zondagavond 16 januari 19.00 uur wordt een gezamenlijke oecumenische openingsdienst gehouden.

De bijeenkomsten door de week beginnen om 19.30 uur.

De slotviering op zondag 23 januari is weer om 19.00 uur.

In de Vijverhof staat op vrijdagmiddag 21 januari de viering in het teken van de Week van gebed. Aanvang 15.00 uur.

Wanneer het vanwege beperkende maatregelen niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te houden zullen we u in de gelegenheid stellen om de samenkomsten online te volgen.

Zie voor actuele informatie de website van de gezamenlijke kerken in Capelle.

 

Naar het overzicht