Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Week van gebed Zevenhuizen

“Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons” met dit thema wordt in de week van 19-26 januari 2020 door de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen de “week van gebed voor de eenheid” gehouden. De week van gebed voor de eenheid wordt ook dit jaar besloten met de inmiddels traditionele oecumenische dienst. Dit jaar op zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106 te Zevenhuizen. Voorganger is Ds. C. Donner. De liturgie van deze dienst is dit jaar voorbereid door de kerken uit Malta, een eiland met een positief oecumenisch klimaat.

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst! Het oecumenisch koor werkt aan deze dienst mee. Het oecumenisch koor kan trouwens nog wel wat uitbreiding gebruiken! Kom en zing mee! Er wordt voor deze dienst driemaal gerepeteerd en wel op de donderdag 9 januari bij Frank Mol, Dorpsstraat 92 en op vrijdag 17 en 24 januari 2020 in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106. Alle drie de keren van 19.00 tot 20.00 uur.

In het kader van de week van gebed is er van maandag 20 januari t/m vrijdag 25 januari 2020 iedere avond een bidstond in de hervormde dorpskerk, Dorpsstraat 170. Aanvang 19.30 uur en duurt tot maximaal 20.30 uur. U bent van harte welkom in deze bidstonden!

Naar het overzicht