Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Woord & Beeld ‘Vrouwen in de Bijbel’

Het thema voor deze serie van Woord & Beeld is: Vrouwen in de Bijbel. We willen in het bijzonder de aandacht richten op het beeld dat wij van deze vrouwen hebben gevormd en waar dat op gebaseerd is. Iedere avond vanuit een ander perspectief: de eerste avond de vrouwelijke levenssfeer (meisje – vrouw – moeder), de tweede de vrouwelijke invloedssfeer (macht – gezag), de derde de innerlijke sfeer (liefde – geloof). De opzet is iets veranderd: de Bijbelteksten en aandachtspunten zijn in de vertrouwde handen van ds. Jan Willem Doff (deze informatie wordt vóór de avond al aan u toegezonden), aansluitend daarop bespreekt ds. Guus Koelman een gedicht over deze vrouwen. Het onderdeel beeld verloopt op de bekende manier: Elsa de Groot richt zich eerst op de kinderbijbels, dan volgt de verdere aandacht voor de beeldende kunst, waaraan Louis Vermeulen meewerkt.
 
Voor de goede gang van zaken is het deze keer nodig dat we weten wie er op de avond aanwezig zal zijn. Graag vooraf een mailtje naar gesprek-openhof@outlook.com. De eerste avond is op maandag 8 november om 20.00 uur in Open Hof, waarbij de volgende vrouwen centraal staan: Sara & Hagar, Naomi & Ruth, Elisabeth. Men hoopt weer velen van u te mogen ontmoeten en fijne avonden te hebben.

Open hof, Hesseplaats 441, 3069 EA te Rotterdam Ommoord.

Naar het overzicht