Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zin en Zegen van de ouderdom

Een bijeenkomst voor 60 plussers in Open Hof aan de Hesseplaats 441 op donderdagmiddag 11 November om 14.00 uur. In het Activiteitenboekje 2021-2022 van Open Hof staat deze bijeenkomst vermeld onder de titel “Oud maar niet af“. Op elke leeftijd ben je je ervan bewust dat het leven eindig is, maar als je 70 bent toch anders dan als je 35 bent. Dan rijzen vragen als: wat moet nog gebeuren, welke verlangens staan nog open.

Ds. Wim in ’t Hout zal een inleiding houden met als titel: spiritualiteit en geloof van de ouderdom,
Hij zal in zijn inleiding aansluiten bij de uitspraak van Herman Andriessen die zegt : “de zegen van de ouderdom is niet wat je doet, maar wie je bent”. Aan de hand van enkele vragen gaan we daarna met elkaar in gesprek. Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt. Dat kan bij: Lenie Mulder. tel: 010 848 1129 of email: leniemulder35@gmail.com.

Open Hofkerk, Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam

Naar het overzicht