Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zingen maakt blij

In de Breepleinkerk in Rotterdam worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden.

In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste, sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk , de bekende Martin Mans en Wim de Penning. In deze diensten wordt er - naast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen. Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/ predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte. De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen.

Woensdag 21 augustus - 20:00 - 00:00 Orgelconcert Martin Mans
Zaterdag 21 september - 20:00 - 00:00 concert Westlands mannenkoor
Vrijdag 1 november - 20:00 - 00:00 benefietconcert "ALS KANKER JE RAAKT". Zaterdag 16 november - 14:30 - 00:00 concert De Jostiband en TMF.
Dinsdag 10 december - 20:00 - 22:30 Kerstconcert Martin Mans
Zaterdag 21 december - 15:00 - 00:00 zie: http://www.martinmans.nl
Dinsdag 24 december - 22:30 - 00:00 Kerstnachtdienst met het The Credo Singers.

Naar het overzicht