Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

17 januari 2021 'Dag van het Jodendom'

De 'Dag van het Jodendom' is door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland vastgesteld op 17 januari. Jaarlijks wordt er binnen de Rooms-katholieke Kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze 'Dag van het Jodendom' is ca 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere Europese landen plaats.

De 'Dag van het Jodendom' (17 januari) werd in 2008 ingesteld met de bedoeling om de kennis over het Jodendom onder christenen te vergroten en de dialoog tussen joden en christenen te bevorderen. De 'Dag van het Jodendom' is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). De 'Dag van het Jodendom' wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de Katholieke Raad voor het Jodendom, die zich binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland bezighoudt met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

Speciaal voor deze dag werd er een video opgenomen die hieronder kunt bekijken:

Bron: www.beleven.org en www.bisdomrotterdam.nl 

 

Naar het overzicht