Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

28 juni: extra gebedsdag voor de wereld

Tientallen christelijke organisaties en kerken roepen op om op 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld en gezamenlijk Psalm 67 te lezen. Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft de economie.

De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Zij kunnen door de lockdown geen geld verdienen, en geen inkomen betekent geen eten. Daarbij is de toegang tot medische zorg, schoon drinkwater en hulpgoederen voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig. Daarom roepen - op initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster - tientallen organisaties en kerken op om zondag 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld. 

Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. God wordt in deze psalm aanbeden als heerser over de hele aarde en alle volken. De hele wereld is afhankelijk van zijn genade en zegen. De woorden van de psalm vormen een krachtig, gezamenlijk gebed voor medemensen overal ter wereld.

Kerk in Actie ondersteunt kerken die zich inzetten om een stille coronaramp wereldwijd te helpen voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week.

Bron: Protestantanse kerk in Nederland

Naar het overzicht