Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

31 oktober 2019 Reformatiedag

Reformatiedag of Hervormingsdag is een herdenkingsdag die in verschillende protestantse kerken wordt herdacht. De dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerde. Hetgeen leidde tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk het begin van de protestantse kerk.

Op Reformatiedag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther. Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. Luther wilde de centrale boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het bloed en offer van Jezus Christus centraal stellen.

Op Hervormingsdag wordt in de protestantse kerken veelal gepreekt uit de brieven van Paulus, in het bijzonder de brief van Paulus aan de gemeente van Rome waarin de rechtvaardiging van de goddeloze centraal staat. De rechtvaardiging van de goddeloze vormt het hart van de reformatorische theologie.

Naar het overzicht