Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Adventsproject in de Ringvaartkerk ‘Geef licht!’

Met kerst viert men het wonder. De herders bij Bethlehem waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. “Wat doen wij met dat licht? Hebben we er oog voor en delen we het met andere mensen? Het thema van het adventsproject van dit jaar is: Geef licht! In het projectlied bezingen we: Je krijgt het gratis, maar niet voor niets. Wij krijgen het licht om het door te geven.”

De gemeente leest in deze periode uit het Bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Bethlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Bij de verhalen is een serie posters gemaakt waarop steeds een kerkraam te zien is. Het mooie van een beschilderd kerkraam is dat je er twee dingen op ziet: de schildering én het licht dat erdoor komt. Zo is het met Bijbelverhalen ook. “We horen wat er gebeurt en zien daardoorheen het licht van Gods liefde schijnen. Op de posters zien we de profeet Micha in gesprek met zijn tijdgenoten.”

Naar het overzicht