Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ark Mission ‘een avond van onschatbare waarde’

In de Week tegen Eenzaamheid, van 25 september t/m 4 oktober, organiseert stichting Ark Mission een diner voor ouderen uit de regio Rotterdam. In samenwerking met de Rotterdamse lokale kerken is men van plan 45 ouderen uit te nodigen voor een ‘avond van onschatbare waarde’. De organisatie heeft hiervoor in de Watertoren De Esch een prachtige locatie gevonden.

Ouderen hebben een schat aan levens- en geloofswijsheid door te geven. Door levensverhalen te vertellen geven we onze ‘oude’ schatten een gezicht en een stem. Dat is kostbaar. Want God heeft mensen aan elkaar gegeven om in verbondenheid met elkaar te leven. Samen weerspiegelen we de veelkleurigheid die God in de schepping heeft gelegd. Jong en oud, iedereen is belangrijk, telt mee en is waardevol. Ark Mission helpt de verhalen van oudere generaties te vertellen door middel van het levensverhalenboek Kostbare schatten. Dit boek wordt op deze avond gepresenteerd.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door Mattheus 25 vertelt men dit verhaal aan de mensen in moeilijke situaties. Aan de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling omdat juist deze kwetsbare groep het het harst nodig heeft. De stichting doet in binnen- en buitenland.

Naar het overzicht