Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Avondgebeden in de veertigdagentijd

Ook dit jaar zijn er weer avondgebeden in de 6 weken tussen Aswoensdag en Pasen. Ze vinden plaats op de woensdagavonden in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en starten om 20:30 uur. Deze avondgebeden worden traditioneel georganiseerd door de Oecumenische werkgroep avondgebeden.

Avondgebeden, of completten zoals de officiële naam voor deze vieringen is, zijn één van de getijdegebeden, die al eeuwenlang gebruikelijk is in de kloosters en ook opgenomen in de Dienstboeken van de diverse kerken. Ze hebben een vaste liturgie en worden gekenmerkt door inkeer en verstilling, gebed, zingen, en Bijbellezing. Elk jaar is er een overkoepelend thema, en elke avond wordt een ander facet daarvan uitgediept wat duidelijk wordt in de korte meditatie en de voorbeden.

“In de tijd van klimaatverandering, en het bewust worden van zowel de verandering als van de manier waarop wij mensen omgaan met heel de schepping is gekozen voor het overkoepelde thema: Van God is de aarde! en al wat er leeft. Op weg naar Pasen, veertig dagenlang, beseffen we tot onze verwondering: de aarde is van God! Niet van mensen die roofbouw plegen en de aarde misbruiken. Niet van mensen die net doen of er niets aan de hand is. De aarde is van God met alles erop en eraan. Daar willen we ons voor openstellen bij de viering van de oecumenische avondgebeden in de veertigdagen tijd. De polarisatie in onze maatschappij als het om het klimaat gaat, wordt dan gerelativeerd. De motivatie om te doen wat we kunnen doen wordt versterkt als het goed tot ons doordringt dat de aarde van God is en al wat er leeft.”

De avondgebeden worden op 4, 11, 18 en 25 maart en op 1 en 8 april gevierd om te zingen en te bidden. Vooraf kunt u in de stilte een kaarsje aansteken en de 6 thema ’s die worden behandeld zijn: 1. We luisteren naar Gods Woord en we worden stil. 2. De mens krijgt een plaats in de schepping met veel verantwoordelijkheid al is hij uit stof gemaakt. 3. De aarde is kwetsbaar. 4.Zijn wij wel een goede hoeder van de schepping. 5. Wie beseft dat de aarde met al wat daar leeft van God is, kijkt er met een andere blik naar. 6. Wij moeten in beweging komen, klein beginnen. God gebruikt mensen om te werken aan zijn rijk van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid! Zó werkt Gods verbond van de regenboog tot en met Pasen.

 

Naar het overzicht