Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Avondgebeden in de Veertigdagentijd

Al een kleine twintig jaar worden er tussen Aswoensdag en Pasen, samen met de Josephkerk, avondgebeden aangeboden. Avondgebeden, completen, één van de getijdengebeden die al eeuwenlang onderdeel uitmaken van het kloosterleven, zijn ook opgenomen in het Dienstboek en vinden steeds meer hun weg in de protestantse kerken. Het zijn avonden voor bezinning, midden in de week even stilstaan in de vastentijd.

Elke woensdagavond, vanaf 20.30 in De Ringvaartkerk, ruim een half uur rust en stilte met zorgvuldig gekozen lezingen, mooie liederen, en passende voorbeden, elk jaar met een andere doorlopende lijn. Dit jaar is er gekozen om op elke avond een Psalm centraal te stellen, om over een specifieke Psalm na te denken. Dit nadenken, mediteren komt direct na de lezing van de Psalm en dus niet na de Schriftlezing zoals gebruikelijk. Een beetje een andere vorm, om zo echt de aandacht te richten op de gelezen Psalm.

Het begin van een Psalm is vaak (af)vragend, maar het einde is altijd positief. In de Psalmen wordt geklaagd, soms gewanhoopt, maar er spreekt ook hoop uit: hoop dat God er is. Want Hij was er altijd, en zal er ook altijd zijn. Psalmen doen een appèl op je, ze roepen een gevoel op; dit gevoel kan troostend, verrijkend zijn. Men hoopt dat in de komende veertigdagentijd deze gekozen Psalmen voor u verrijkend en troostend mogen zijn. Het overkoepelend thema voor deze avondgebeden is: “God van de Psalmen; God in de Psalmen” De veertigdagentijd worden in gang gezet met een gezamenlijke Aswoensdagviering op 14 februari en deze is in de Josephkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel.

 

Naar het overzicht