Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Begrafenis pastor Schoolenberg op 10 juli

Op donderdag 2 juli 2020 is, na een kort ziekbed en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden, mevrouw drs. Maria Joanna Anthonia Schoolenberg-Kolk (Rita) pastoraal werker van het bisdom Rotterdam, geboren op 11 juli 1955 te Nieuwer-Amstel.

Rita Schoolenberg werd op 1 juli 1998 aangesteld als pastoraal werker te Gouda. In juni 2000 kreeg zij een taak in het pastoraatsgebied te Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel, wat later werd uitgebreid met Nieuwerkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. In 2016 werd dit pastoraatsgebied samengevoegd tot de nieuwe parochie Sint Christoffel.

Naast deze taakstelling was mevrouw Schoolenberg sinds januari 2017 ook bisschoppelijk gedelegeerde voor de aanstaande pastoraal werk(st)ers. Zij was lid van de AdviesCommissie voor Pastoraal Werkers in opleiding, van de Diocesane Werkgroep Mentoraat, van de Diocesane Werkgroep Oecumene en werd in 2009 gekozen tot auditor in de Priesterraad.

"‘In geloof tussen de mensen’, dat mag als het motto gelden van Rita. Zij heeft zich daar volledig voor ingezet en voor die dienst aan de Kerk van Rotterdam zijn wij haar veel dank verschuldigd”, schrijft bisschop Van den Hende in de rouwbrief. "Haar echtgenoot Kees en zoon Martijn wens ik in deze moeilijke tijd veel kracht toe.”

De rouwbrief van de bisschop is verzonden aan het presbyterium van het bisdom Rotterdam, aan de diakens, pastoraal werk(st)ers en allen die in de pastoraal werkzaam zijn. “Van harte beveel ik Rita Schoolenberg-Kolk in uw persoonlijke gebeden aan en vraag tot haar intentie te bidden in de viering van de H. Eucharistie”, aldus de bisschop.

Vanwege de huidige omstandigheden wordt in besloten kring afscheid van Rita Schoolenberg genomen. Voor eenieder die een laatste eer wil brengen is er gelegenheid op donderdag 9 juli tussen 19.00 en 21.30 uur in Open Hof aan de Hesseplaats 441 te Rotterdam-Ommoord. In Open Hof zal, tezamen met een klein aantal genodigden, op vrijdag 10 juli om 10.30 uur worden stilgestaan bij haar leven tijdens de uitvaartliturgie welke te volgen is op www.kerkdienstgemist.nl.

Omstreeks 13.30 uur wordt Rita Schoolenberg uitgeleide gedaan op het kerkplein. Aansluitend zal Rita begeleid worden naar de begraafplaats Oud Kralingen aan de Laan van Oud-Kralingen 1 te Rotterdam-Prinsenland, waar zij omstreeks 14.30 uur zal worden begraven.

Herinneringen aan Rita in de vorm van verhalen, foto’s en anekdotes kunt u delen door een persoonlijk bericht of condoleance achter te laten op: www.memori.nl/rita-schoolenberg.

Bron: Bisdom Rotterdam

 

Naar het overzicht