Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Bekrachtiging samenwerking seniorenbonden PCOB en KBO

Na een onderbreking door corona hebben de bonden van PCOB Zuidplas en KBO Zuidplas het voornemen om tot samenwerking te komen. Vanwege de goede samenwerking in het SVO  (SamenwerkingsVerband Ouderen)  is er ook vertrouwen ontstaan om op meerdere gebieden de krachten te bundelen.

Dit heeft geleid tot een ‘samenwerkingsovereenkomst’ waar beide verenigingen zich in kunnen vinden. Het resultaat is voor hen aanleiding tot een feestelijke ondertekening van deze overeenkomst. Op D.V. donderdag 1 juni a.s. willen we dit graag vieren met hun leden. We hebben als plaats hiervoor gekozen de St.Josephkerk, Kerklaan 20 te Nieuwerkerk aan de IJssel.

Er is een programma opgesteld:

14:00 uur inloop met koffie en thee,
14:30 uur ondertekening door beide besturen.

Daarna een feestelijke Conference door Jos Thomasse, genaamd ‘Zoete Koek’. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd! U bent van harte welkom in de St Josephkerk. Voor vervoer kan gezorgd worden na aanvraag bij de gebruikelijke telefoonnummers. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

Naar het overzicht