Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Bestuurs Academie Rotterdam (BAR) onderzoekt digitaal collecteren

De vicariaatsbijeenkomsten van het Bisdom Rotterdam, waartoe de Zuidplas parochies behoren, zijn intensieve bijpraatsessies over kerkelijke onderwerpen rond financiën en gebouwen. Robin Keijzer, BAR-deelnemer over het project ‘digitaal collecteren’: “We pakken projecten op, zoals het project digitaal collecteren. We onderzoeken de mogelijkheden daarvan, zodat niet elke parochie dat op zich hoeft te doen en we voor het bisdom een advies kunnen uitbrengen waar parochies allemaal wat aan hebben. Je telefoon pakken om een betaling te doen kan een afleiding zijn tijdens een viering en het is goed daar alert op te zijn. Op sommige apps kun je een betaling ook vooraf klaarzetten. Maar dat heeft als nadeel dat een extra oproep tijdens een goed aangekondigde collecte dan zijn uitwerking mist.”

Uit de vergelijking kwam uiteindelijk de Givt-app als beste naar voren. Keijzer: “Al met al bleek deze het meest eenvoudig in het gebruik. Ook hoef je er geen abonnement voor af te sluiten. De app werkt anoniem en is veilig. Als gebruiker krijg je, net als bij andere apps overigens, een overzicht dat je kunt gebruiken om je giften aan de parochie af te trekken van de belasting. Je kunt ook geven aan de collecte als je vanuit thuis via de kerkradio de mis meemaakt. Ook belangrijk is dat je bij deze app tijdens de collecte niet per se internet nodig hebt. Dat is handig in kerken die vaak dikke muren hebben. Mensen hebben steeds minder contant geld bij zich. Dat geldt zowel jong als oud.”

Er zijn enige kosten mee gemoeid, maar ervaringen elders laten zien dat de opbrengsten ook stijgen. In het nieuwe jaar wordt voor de zomer op drie verschillende plekken in een pilot gekeken hoe de app werkt. Daarbij zal ook worden gelet op de kosten en de baten.

Naar het overzicht