Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Bidden, vasten en de stikstofproblematiek

De gebedskring van Vorchten en Veessen, aan de rand van de Veluw en te midden van een groot agrarische gebied, is een streek waar de stikstofcrisis de boeren diep raakt in hun bestaan. Vanuit de gebedsgroep en contacten met de agrarische sector kwam een oproep tot een tijd van gebed en vasten tot stand. De gebedskring schreef een persoonlijke oproep aan de verantwoordelijke minister Carola Schouten om mee te doen aan drie dagen bidden en vasten alvorens een besluit te nemen over de toepassing van het stikstofbeleid. Hiermee laat men een geheel ander geluid horen dan de harde toon die de boeren de laatste weken hanteerden tijdens de vele protesten.

“Het is geen verzoek om versoepeling van de regelgeving of een persoonlijk beroep om uw positie in te zetten voor ons voortbestaan, maar een verzoek om mee te doen aan drie dagen bidden en vasten alvorens een besluit te nemen over de toepassing van het stikstofbeleid.” Zo schreven zij en “In de gecompliceerde politieke impasse waarin uw ministerie zich momenteel bevindt is meer wijsheid geboden dan waarover mensen beschikken. Gelukkig is onze God nog steeds bereid wijsheid te geven aan ieder die daarom vraagt. Hij geeft ons bovendien verhalen ter bemoediging en voorbeelden om na te volgen.”

Die periode van vasten en bidden is vandaag gestart en duurt tot en met 28 november. Deze oproep is landelijk verspreid waarbij de kring eenieder vrijlaat om het vasten en bidden naar eigen inzicht en mogelijkheden in te vullen. De gebedskring hopen met hun brief dat “dit een bemoediging voor u en uw ministerie is en zien uit naar wat God gaat geven.”

Daar de stikstofproblematiek ons niet voorbij gaat en de Zudplas gemeente vele agrariërs ondernemers kent een mooi moment om te overdenken.

Naar het overzicht