Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Capelse kerken druk met kerstpakkettenactie

Ieder jaar wordt er in de diverse Capelse kerken gecollecteerd voor de ‘kerstpakkettenactie’ en wordt er een oproep gedaan om helpende handen. Grote animator achter de actie is Capelenaar Jan Bezemer, diaken in de GKV Capelle Noord die ca. 7 jaar geleden betrokken raakte bij de Stichting Capelse Kerken in Actie (CKiA) en sinds 5 jaar draagt Bezemer de organisatorisch zorg voor de vrijwilligers, de contacten met de kerken en met de instellingen voor het krijgen van de namen van ontvangers.

De kerstpakkettenactie is rond 2005 ontstaan en in 2006 is de Stichting Capelse Kerken in Actie (CKiA) opgericht met als doel het verlenen van ondersteuning aan mensen woonachtig in de gemeente Capelle aan den IJssel op het gebied van sociale, geestelijke en/of financiële nood, via vrijwilligers van de plaatselijke kerken. Een van de activiteiten was, gezamenlijk met anderen, het organiseren van het kerstpakkettenproject voor Capelse gezinnen die gezien hun sociaaleconomische situatie wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De CKiA is in december 2018 opgegaan in het Diaconaal Platform Capelle. Dit Platform werkt nauw samen met het Rotterdamse SAMEN010 project.

Het geld wordt ingezameld door 3 partijen: de Rotary Capelle, de Lionsclub Capelle IJsselrijck en de gezamenlijke diaconieën/kerken. Het totale budget is ca. € 25.000,00, de kerken dragen € 5000,00 bij, de Lionslub ca. € 3000,00. Het grootste deel komt van de Rotary Capelle. Lions en Rotary halen dit geld binnen door allerlei acties en sponsoring. Al in augustus begint men met het afstemmen van de data voor het uitrijden en starten de Rotary en Lionscub met hun acties. “Het verzamelen van de namen van de kandidaat ontvangers is elk jaar een hele klus, zeker in 2018 toen de wet op de privacy zich liet gelden. Vrijwilligers vragen we via de kerken en de beide serviceclubs, zeker bij de kerken is dat geen enkel probleem” aldus Bezemer.

De inkoop gebeurt door een lid van de Rotary, die is franchisenemer van een van de lokale supermarkten; hij koopt de spullen in, tegelijk met zijn eigen inkoop en kan hierdoor een pakket samenstellen voor € 25,00 met een werkelijke waarde van € 40,00. Voor het vullen van de tassen stelt de eigenaar van Eticol ieder jaar gratis zijn loods ter beschikking. De chauffeurs en hun bijrijders gaan de wijken in en brengen de tassen rond.

De pakketten zijn bedoeld voor die gezinnen en mensen die op of onder het minimumniveau van inkomsten leven. Namen komen via sociale instellingen, scholen, artsen en kerken. De laatste jaren deelt men 800 pakketten uit. De lijst bevat soms wel 1100 adressen. Veel meer kan de organisatie niet verwerken hetgeen te maken heeft met de inkoop van de pakketten.

Bezemer: “Omdat er zoveel mensen en gezinnen zijn die op de armoedegrens leven terwijl wij het meestal goed hebben en niets tekortkomen. Maar voornamelijk omdat je als diaken en christen deze opdracht van God hebt ontvangen zoals in Matth. 15: 35 – 40 staat: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?’ 40 Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.’”

Deze actie gebeurt eens per jaar met de kerst. Maar het is maar een druppel op een gloeiende plaat zo laat het CKiA weten. Zij roepen eenieder op om het hele jaar door om u heen te kijken in de wijk waar u woont en eenzaamheid en stille armoede te zien. Het is mooi dat u als christen dan deze mensen een keer kunt helpen of bezoeken.

Naar het overzicht