Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Chanoeka: dag 5 ‘de vijfde kaars’

Vandaag wordt de 5e kaars van de Chanoekia aangestoken. Marga van der Ende: “De eerste dag heb ik een stukje ingestuurd over de oorsprong van het feest. Het is één van de Joodse feesten, die later zijn toegevoegd. Dat geldt ook voor Rosh Hashana ( Joods nieuwjaar) en Poeriem.”

Met Chanoeka wordt de herinwijding van de Tweede Tempel in 164 voor Christus. Door Judas Makkabeüs gevierd. In de Bijbel is er een verwijzing dat het gevierd werd in de tijd van de Here Jezus. In Johannes 10 vers 22 en 23 lezen we: ‘En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. (zie foto: Uitzicht op de Olijfberg. Ervoor, links, achter de eerste bomenrij is de zuilengang van Salomo).

De voorjaarsfeesten: Pésach, Sjavoeot (Wekenfeest) en de najaarsfeesten: Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en het Loofhuttenfeest zijn Bijbelse feesten en door God ingesteld. In Leviticus 21 kunt u hierover lezen. Van der Ende: “Te zijner tijd wil ik graag een bijdrage leveren op de website over deze feesten. Morgen wil ik graag wat vertellen over de onthulling van de Chanoeka, in Sderot, in Israël, vorig jaar, geschonken door Christenen voor Israël.”

 

Naar het overzicht