Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

De regenboog: hoop voor mens én dier!

Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse themazondag in oktober die dit jaar op 20 oktober gehouden wordt. Het ene jaar belicht men de sociale, het andere de ecologische gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen want mens en natuur hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar wil de organisatie nadenken over de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit.  

Dieren doen ertoe in Gods ogen want tal van Bijbelpassages tonen de liefde van God voor alle levende wezens die Hij geschapen heeft. In Genesis 8 en 9 sluit God een verbond met de mensheid én met alle verschillende soorten dieren die de aarde rijk is. Nadrukkelijk worden de dieren betrokken bij de nieuwe start die de wereld maakt na de zondvloed. Herhaaldelijk worden de verschillende soorten dieren genoemd: vogels, vee en wilde dieren. Zij moeten de aardbol bevolken en God zal hen beschermen en voor hen zorgen. De hoopvolle belofte van God aan de mensen geldt ook de dieren: nooit weer zal Hij het leven op aarde verwoesten door een watervloed.  

De laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen over de betekenis van dieren in Bijbels perspectief. Bezinning is nodig, gezien het actuele debat in de samenleving en in de politiek. Denk bijvoorbeeld alleen al aan thema’s als intensieve veehouderij, ritueel slachten en zogenoemde dierenrechten. Wat wil het zeggen dat God zo nadrukkelijk de dieren noemt bij het sluiten van het Noachitische verbond? Wat betekent dit voor onze omgang met dieren? Is er verschil tussen mensen en dieren of zijn zij in wezen gelijk?   

Met Micha Zondag 2019 vraagt de organisatie aandacht voor deze en andere vragen rondom dieren en hebben het thema verwoorden we als volgt: De regenboog: hoop voor mens én dier!  Men nodigt christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, positieve en inspirerende manier. Want men gelooft namelijk dat de Bijbel een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap heeft voor ons allemaal – ook als het om dieren gaat. 

Naar het overzicht