Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Diaconaal collecteren in stroomversnelling

Door de Corona maatregelen, die het voorlopig onmogelijk maken voor kerken om diensten te beleggen, is het diaconaal collecteren in een snel tempo in zwang geraakt mede door de teruglopende opbrengsten.

Waar de kerkbezoeker tot voor kort men gewend was de bijdrage in de collectezak te stoppen zijn door de huidige situatie de kerken aangewezen op het digitaal collecteren middels een QR-code of app. Een QR-code is een geavanceerde barcode of streepjescode die sinds 1994 bestaat. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response. De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. Een QR-code is gratis en kan door iedereen aangevraagd worden.

In feite is een QR-code niet veel anders dan de bekende streepjescode: ook daarin zit informatie verborgen, bijvoorbeeld over het product waarop de code staat. Alleen kan je in een QR-code veel meer informatie kwijt. En die informatie hoeft niet beperkt te zijn tot een URL van de site van de kerk en hun bankgegevens (hoewel je die wel het meeste ziet): je kunt er ook een telefoonnummer in stoppen, of een hele tekst (tot wel ruim 7000 tekens!). Je kunt er ook een Google Maps locatie in stoppen, of je visitekaartje.

Mede door het verstrekken van QR-codes hopen kerken de collecte opbrengsten weer op peil te krijgen.

Naar het overzicht