Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Diaconaal Maatschappelijk Overleg (DMO) Nieuwerkerk bied helpende hand

Het DMO in Nieuwerkerk a/d IJssel laat in een brief aan de gemeente zien betrokken te zijn bij de opvang van vluchtelingen en bied een helpende hand.

“Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Op dit moment zijn al honderdduizenden Oekraïners op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooralsnog vooral vrouwen en kinderen, omdat mannen achter blijven om te vechten.

Intussen vernamen wij uit de media dat de Gemeente Zuidplas bereid is om een leidende rol te nemen in de planning en organisatie van opvanglocaties in onze gemeente en in de begeleiding van vluchtelingen. Dat juichen wij van harte toe.

Los van de initiatieven van de overheden worden er in de Gemeente Zuidplas door particulieren, stichtingen en kerken al volop acties georganiseerd. Er is al kleding en medicamenten ingezameld en er zijn plannen voor meer. Daarbij kan worden aangehaakt bij al bestaande organisaties met transportlijnen naar Oost-Europa. Verder wordt er in veel kerken gecollecteerd en worden diverse financiële acties voor de Oekraïne gehouden.

Wij bieden als platform en burgers aan om met u en uw ambtenaren in overleg te gaan op zoek naar oplossingen voor opvang van vluchtelingen  in de Gemeente Zuidplas, zodat iedereen klaar staat als het zover komt.”  

Het DMO denk daarbij aan:

Mogelijkheden voor de Gemeente Zuidplas:

-     Budget vrijmaken voor bekostiging van organisatorische zaken en opvanglocaties.
-     Daadwerkelijk exploiteren van geschikte spoedopvang.
-     Faciliteren in het onderbrengen van vluchtelingen in (leegstaande) woningen.
-     In de lokale pers aandacht schenken aan het probleem en oproepen om te helpen als vrijwilliger en burgers verzoeken om geschikte huisvesting beschikbaar te stellen.
-     Overleg met de participerende partijen (kerken, betrokken organisaties, vluchtelingenwerk).
-     Aanbieden van taallessen en scholing in eigen taal voor eventuele opgevangen kinderen.

Mogelijkheden voor ondersteuning door particulieren, kerken en stichtingen: 

-     Het inzamelen van geld indien noodzakelijk voor extra's.
-     Werven van vrijwilligers en tolken.
-     Zoeken van onderdak voor Oekraïners binnen de leden van de kerken.
-     Het verstrekken van voedsel, kleding, medische zorg.
-     Organiseer een 'Warm welkom': gezamenlijke maaltijden, culturele bijeenkomsten.
-     'Open kerk': stel de kerk/het gebouw open als mensen een plek zoeken om te komen bidden en even tot rust te komen.
-     Informatie: help mensen wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Waar zijn de winkels en de huisarts, hoe reis je met openbaar vervoer?
-     Overleg met andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren.
-     Betrek gemeenteleden en de buurt erbij. Behalve geld en spullen kunnen mensen ook tijd en aandacht geven.
-     Opvanglocaties bij mensen thuis of in gebouwen die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Realiseer dat het thuis opvangen van getraumatiseerde mensen, die grote zorgen hebben over de situatie in Oekraïne en over achtergebleven familieleden veel van een ieder vraagt. Neem in de plannen mee dat het lang kan duren.
-     Takecarebnb begeleidt mensen die vluchtelingen thuis opvangen. Omdat Oekraïne een verdrag heeft met de EU mogen Oekraïners vrij naar Europa reizen en hoeven ze in Nederland geen asiel aan te vragen. Als men het huis open wil stellen voor Oekraïense vluchtelingen kun men zich melden bij Takecarebnb. Vul het aanvraagformulier in op de site. Met toestemming deelt Takecarebnb gegevens met de gemeente. De ‘match’ tussen een vluchteling uit Oekraïne en aanbieder wordt dan geregeld door de gemeente. Mensen met een vluchtelingenstatus mogen drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie of vrienden. De stichting screent vluchtelingen en gastgezinnen en brengt hen met elkaar in contact. 

 

 

Naar het overzicht