Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Diaconaal Maatschappelijk Platform Nieuwerkerk gestart

Sinds kort heeft Nieuwerkerk a/d IJssel een Diaconaal Maatschappelijk Platform. Daarin is het gros van de Nieuwerkerse kerken en de Errhamane moskee vertegenwoordigt. Een van de initiatiefnemers is Michel Demmenie:  “Het Diaconaal Maatschappelijk Platform is ontstaan vanuit de behoefte om als kerken meer te kunnen betekenen voor inwoners die het moeilijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met schulden of moeite hebben om rond te komen, mensen zonder of klein sociaal vangnet, statushouders die willen integreren etc.

Ook vinden we het belangrijk om meer samen te werken als het gaat om acties en activiteiten die vanuit de kerken georganiseerd worden. Je kunt elkaar daarin enorm versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om een inzamelingsactie of de jaarlijkse spaarzegelactie bij de Plus. Als je deze acties gezamenlijk oppakt, is de opbrengst uiteraard vele malen groter en kun je meer mensen helpen.”

In verband met corona-maatregelen heeft de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan de Boodschappenkast aangeboden om ruimte ter beschikking te stellen. Tot die tijd gebeurde het bij de oprichter thuis. De hulpvragen zijn in corona-tijd gestegen waardoor het niet meer mogelijk was. De ruimte is nu structureel in het Kerkelijk Centrum/Nieuwe Kerk te JA Beijerinklaan. 

Ook zijn er vanuit de kerken een aantal vrijwilligers ingezet bij praktische hulpvragen die bij het Vrijwilligers Informatie Punt waren binnengekomen. Het mooie is dat je door deze praktische hulpvragen gemeenteleden actief kunt betrekken. Ook voor hen is het vaak een leerzame ervaring.

Het is de bedoeling dat het platform drie maal per jaar vergadert. Daarbij zullen ook maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd zodat ze gevoed worden vanuit ‘het veld’. “Zij weten wat er speelt en waaraan behoefte is. Vanuit die behoefte kunnen wij kijken of en op welke manier we een bijdrage kunnen leveren.”

Naar het overzicht