Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Digitaal collecteren van start.

De kerkenraad van De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel hebben de mogelijkheid onderzocht om digitaal te gaan collecteren als oplossing voor het gebrek aan kleingeld. Steeds minder vaak hebben mensen kleingeld bij zich als ze naar de kerk gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat de kerkenraad eind september jl. toestemming heeft gegeven tot de aanschaf Scipio. Scipio is een gemeente-app met de mogelijkheid tot digitaal collecteren, waaronder een app op de telefoon waarbij data voor eenieder zeer toegankelijk is en welke geïntegreerd kan worden met de website. Zondag 8 september start men met de nieuwe vorm van collecteren.

De komende tijd verstrekken zij regelmatig informatie over het gebruik van de gemeenteapp. Men hoopn op die manier het gebruik te stimuleren. Inmiddels heeft ruim 60% na het versturen van de uitnodiging de app geïnstalleerd op zijn of haar telefoon en streven naar een actief gebruik van 80% of meer. Voor het einde van het jaar krijgen ook jongeren tussen 12 en 18 toegang tot de app.

Er wordt gecollecteerd als reactie op wat God voor ons heeft gedaan. Paulus zegt bijvoorbeeld als hij de mensen in Korintiërs aanmoedigt om te geven aan een collecte voor de armen in Jeruzalem: “Jullie kennen de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar voor jullie is hij arm geworden, opdat jullie door zijn armoede rijk zouden worden.” (I Korintiërs 8:9) Geven is een vorm van dankbaarheid omdat God zo gul heeft gegeven, daarvan de kerk ook gul.

Naar het overzicht