Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Johan Sparreboom stelt zich voor

Op 7 december jl. werd bekend dat ds. Johan Sparreboom uit Sliedrecht het beroep had aangenomen dat de  Hervormde gemeente (wijk 2) in Nieuwerkerk a/d IJssel op hem had uitgebracht. Nu een week later stelt hij zich aan u voor.

“Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u voor te stellen. In de afgelopen jaren mocht ik vanaf 2015 de Hervormde Gemeente Sliedrecht dienen. In de Alblasserwaard heb ik veel waardering gekregen voor de bevindelijke inslag van de bevolking. Kerkgang en geloof horen in Sliedrecht bij het dagelijkse leven, hoewel uiteraard niet iedereen kerkelijk betrokken of gelovig is. Toch overheerst de trouw en betrokkenheid van een grote gemeente.

Voordat we naar Sliedrecht gingen, mocht ik gedurende elf jaar in de Rankgemeente te Krimpen aan den IJssel bouwen aan de gemeente. In deze periode hebben we veel zegen gezien. De enigszins vergrijsde gemeente maakte in de periode dat wij er woonden een verjonging door.

In Nieuwveen begon ik als predikant. Midden in het Groene Hart, onder de rook van Amsterdam, diende ik de kleine Hervormde Gemeente. In deze jaren deed ik ervaring op met het predikantswerk. Alles was voor het eerst: de eerste doopdienst, de Avondmaalsdienst, de eerste begrafenis. Ik ben nog altijd dankbaar voor de wijze kerkenraadsleden, die mij destijds ondersteunden.

Voordat ik predikant werd, was ik pastoraal werker in de Hervormde gemeenten Boskoop, Pernis en Ameide tijdens de slotfase van de studie theologie, die ik in Utrecht deed. Wat mij in alle jaren vooral drijft is, om in alle situaties van het leven – bij vreugde en verdriet – nabij te zijn met het evangelie van Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie van Jezus Christus het beste is, wat een mens kan overkomen.

We zijn ervan overtuigd dat de Heere God ons heeft geroepen naar Nieuwerkerk aan den IJssel en zien ernaar uit om waar het maar enigszins mogelijk is, samen te werken met anderen. Ik zie er dan ook naar uit wat mijn bijdrage aan ‘Geloven in Nieuwerkerk aan den IJssel’ als geheel, en naar de Hervormde Gemeente de Nieuwe Kerk in het bijzonder, mag zijn.

Samen met mijn vrouw Alet zorgen we voor onze vijf kinderen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. We zien ernaar uit om als gezin in Nieuwerkerk te komen wonen en hopen ons snel thuis te voelen. Dan is er hopelijk ook alle gelegenheid om nader kennis te maken.”

De verwachting is dat ds. Sparreboom in het komende voorjaar zijn intrede zal doen in de Nieuwe kerk.

Naar het overzicht