Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Laura Nagelkerke beoogt predikante Ringvaartkerk

Met genoegen deelde de kerkenraad van De Ringvaartkerk mee dat 118 stemgerechtigde en aanwezige gemeenteleden de voordracht van de kerkenraad voor het beroepen van een ds. Nagelkerke unaniem heeft overgenomen. Daarmee komt er een einde aan de vacature periode, die ontstond na het vertrek van ds. Peter Treep.

Op zondag 15 mei zal de officiële afkondiging plaatsvinden. Vanaf dat moment hebben gemeenteleden vijf dagen de gelegenheid bezwaren in te dienen tegen de beroepingsprocedure. Als die niet worden ingediend, zal op zaterdag 21 mei a.s. de beroepingsbrief aan ds. Laura Nagelkerke worden overhandigd.

Ds. Nagelkerke is sinds januari 2015 predikant van de hervormde gemeente in Anna Paulowna. Eerder diende zij de gemeenten in Mijdrecht en Dirkshorn.

Naar het overzicht