Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Jezus eenzaamheid brengt ons dichter bij God’

Op zondag 24 januari ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring en sprak in een serie over de biografie van Jezus aan de hand van het Bijbelboek Marcus. In de vierde op rij sprak Lopers over hoofdstuk 1 de verzen 35 t/m 45.

Ken je dat dat je zo druk in je hoofd bent en de agenda voor de dag al gevuld is zo startte Lopers. Dat je te weinig rust neemt en zelfs geen tijd neemt voor God. Het overkomt velen van ons. Misschien lukt het ons in deze corona tijd beter om tijd met Hem door te brengen. Om kracht te ontvangen en richting te krijgen in ons leven.  In Marcus lezen we dat Jezus wel die neemt om te bidden ondanks de toenemende druk die op Hem wordt uitgeoefend.
De zieken blijven maar toestromen nadat Jezus Zijn majesteit had laten zien. Maar nu is Hij vertrokken om in eenzaamheid te bidden. En dan wel op een nadere manier als dat men gewend was in Israël namelijk in eenzaamheid.

In eenzaamheid en vanuit het hart bidt Jezus en laat zien wie Hij is namelijk de middelaar. Bidden wij ook in Geest en waarheid zoekend naar die verbondenheid met God. Om dicht bij Hem te zijn en kracht te ontvangen? De leerlingen snappen het nog niet en gaan Hem achterna. Waarom ging u weg? Iedereen zoekt u zo spreken ze zich uit. Hiermee leggen ze druk op Jezus die in gebed met de vader kracht en richting heeft ontvangen. Jezus gaat er ook niet op in en zegt laten we ergens anders heen gaan naar de dorpen om ons heen. Hij liet zich leiden door de Vader en niet door de mensen ons tot voorbeeld.

Zo ging Jezus weer op weg zo schrijft Marcus al predikende en genezende om ten slotte de man met huidvraat te ontmoeten. De man schreeuwde Jezus om hulp en niet gewoon verzoek zo bleek. Door de ziekte moest deze man volgens de wet 150 meter uit de buurt van naderen blijven en wanneer dit geschonden werd volgde de dood door executie. Lopers trok hier een parallel met onze huidige anderhalve meter samenleving. Maar de man benaderd Jezus toch in vertrouwen en overgave. Hij knielt voor Jezus en zegt: “als u het wilt dan zal ik genezen” De man eist niet en dwingt niet af maar leeft in hoop en verwachting op Jezus. Hoe doen wij dat vroeg Lopers zich hardop af wij zelfvoorzieners in ons maakbare leven? Besef dat ook wij midden in de dood liggen vanwege onze zonden want ook wij hebben genezing en vergeving nodig. Het is een geschenk geen recht!

Jezus krijgt medelijden met de man en geneest hem door aanraking. Het bleek een aanraking met impact. Bijzonder voor de zieke man die zeer waarschijnlijk al jaren niet meer was aangeraakt. Jezus ziet hem en verbied hem erover te spreken maar waar het hart van vol is daar spreekt de man er wel over waardoor Jezus het dorp niet meer in kon en naar de eenzaamheid werd verwezen om onze zonden te dragen. Dit is Jezus de reine die onrein werd waar het voor de zieke man precies andersom gold. Jezus die ons dichter bij de Vader brengt door het lijden voor ons. Zijn eenzaamheid vraagt om overgave net las Hij deed – Heer als u het wilt!

Zie ook:
ds-lopers-wat-heeft-jezus-met-jou-te-maken
ds-lopers-zijn-boodschap-ging-de-hele-wereld-over
ds-lopers-ben-jij-geliefd

Naar het overzicht