Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. M. van Dam beoogt predikant Nieuwe kerk

Donderdag 18 juli jl. heeft de kerkenraad van de Hervormde kerk in Nieuwerkerk a/d IJssel van de wijken 1 en 2 unaniem het besluit genomen om een beroep uit te brengen op ds. M. van Dam te Baarn.

Het officiële beroep zal zondag 1 september ingaan en de verwachting is dat uiterlijk vrijdag 20 september ds. Van Dam zijn beslissing kenbaar zal maken. Op zondagochtend 15 september zal ds. Van Dam voorgaan in de Nieuwe kerk.

Het beroep op ds. Van Dam is het tweede beroep dat deze gemeente uitbrengt om te voorzien in de vacature Marchand die 1 november 2018 met emeritaat ging en kort daarop naar Groningen vertrok. In april 2019 bedankte Ds. Verhoef uit Nijkerk voor het beroep op hem uitgebracht.

Ds. Van Dam is sinds juni 2015 als predikant verbonden aan de wijkgemeente Calvijnkerk in Baarn is getrouwd en het gezin heeft vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Ds. Van Dam was eerder als predikant vijf jaar verbonden aan Hagestein en was van 2006 tot 2009 als evangelist in Sprang-Capelle aan het werk.

Als belangrijkste taken ziet hij het voorgaan in kerkdiensten, het bezoeken van zieken en ouderen, toerusten van jongeren en hun ouders en samen met de kerkenraad visie vormen voor het kerk zijn in deze tijd. Daarnaast is hij als bestuurslid betrokken bij de IZB en maak ik deel uit van de Raad van Advies voor het Gereformeerd belijden in de Protestantse kerk.

Naar het overzicht