Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. René de Reuver roept tot bezinning en gebed.

Het coronavirus raakt ons kerk-zijn in het hart, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode van de Proterstantse kerk in Nederland. Ds. De Reuver zal vanmorgen op Tv om 09:20 uur op NPO2 een meditatie uitspreken. In deze meditatie zal hij ingaan op Psalm 25 en met name hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt waarlangs onze voet kan gaan. 

De Reuver verwacht dat in de komende Veertigdagentijd we veel meer tijd thuis zullen doorbrengen. “Voor sommigen zal het leven extra stil, voor anderen veel rustiger zijn. Dit alles maakt deze Veertigdagentijd wel heel bijzonder. Laten we van de gelegenheid te baat grijpen om meer tijd te nemen voor bezinning en gebed. Naar het woord van Jezus is onze binnenkamer daar zeer geschikt voor.”

Daarnaast is hij ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. “Ook als kerkgemeenschap treft dit ons. Nog nooit heb ik meegemaakt dat de overheid oproept om geen bijeenkomsten meer te beleggen met meer dan 100 kerkgangers. En dat we als kerk hier gehoor aan geven. Met als gevolg dat deuren van veel kerken zondag gesloten blijven. Bovendien zullen ouderen en zieken veel minder bezocht gaan worden. Al is het maar om elkaar niet te besmetten. Deze dingen raken ons kerkzijn in het hart. De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande gehouden wordt en naar elkaar omzien is wezenlijk voor de kerk. “

De Reuver hoopt van harte dat het coronavirus snel wordt ingedamd zodat het gewone leven weer z’n gang kan nemen en we elkaar, ook in de kerk, weer kunnen ontmoeten. 

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

(Liedboek 25a. Tekst Willem Barnard, bij Psalm 25)

 

Naar het overzicht