Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Vreeswijk verlaat de Zuidplas

Dominee Van Vreeswijk heeft het beroep van dat de Hervormde gemeente in de Pelgrimskerk in Rotterdam IJsselmonde op hem had uitgebracht aanvaard. Ds. Van Vreeswijk volgt ds. J. Slager op die na 20 jaar de Pelgrimskerk in januari verliet voor ICF Delft.

Van Vreeswijk: “Ik heb het al eens eerder gezegd en aangegeven: we hebben het goed hier! We voelen ons thuis, voelen ons intens met u, met jullie, met de gemeente en het door haar gevoerde beleid verbonden. Aan de kerkenraad van hervormd Rotterdam IJsselmonde, schreef ik, ‘De (eerste) contacten en het uiteindelijke beroep hebben mij verrast. Totaal onverwachts werd er vanuit het Rotterdamse gebeld. ‘Wat heeft God ons hierin te zeggen?’, was de zin die herhaaldelijk in deze maanden door mijn hoofd heeft gespeeld. Een roepstem van elders op een moment dat je plannen aan het maken bent.’

De geschreven en gesproken woorden daarna, de ontmoetingen, het gebed hebben mij echter overtuigd dat mijn weg vervolgd moet worden in hun geloofsgemeenschap. Dat gaf ook rust. Rust die ik heb ervaren om de roepstem uit Rotterdam IJsselmonde te beamen. Maar de keerzijde van het beroepingswerk is dat er door een ja-woord ook een nee-woord moet klinken. Dat is een vreemd iets, want dat kan voelen en dat voelt soms als ontrouw.”

We gaan straks een mooie periode afsluiten. Een periode waarin veel gebeurd is in het leven van de gemeente, een periode waarin ook door heel veel mensen een Goed werk is verricht. Daar mocht ik getuige van zijn, dank nu al voor jullie inbreng en liefde. Kinga Ban zong eens: ‘Maar ik moet het los gaan laten. In goede handen. Ik weet dat ze er zijn.’”In dat geloof, in dat besef gaan we verder. Wetend dat de gemeente eigendom is van Jezus Christus. Hij is het, die u, jullie en ons verder zal leiden.

In de Dorpskerk in Zevenhuizen was men net gestart met het beroepingswerk aangaande een tweede predikant. Door het aanstaande vertrek van ds. Dirk van Vreeswijk, die de gemeente diende vanaf 2011, zal men ook uit moeten gaan zien naar een vervulling van zijn plaats. Het zal duidelijk zijn, dat de gemeente in een geheel nieuwe situatie terecht zijn gekomen.

Naar het overzicht