Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Verschoor 30% predikant in Zevenhuizen

Ds. Marjolein verschoor, predikant in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel is sinds 1 juli jl., officieel verbonden aan de Gereformeerde Kerk Zevenhuizen/Moerkapelle De Ontmoetingskerk. “Niet eerder ben ik in twee gemeentes tegelijk predikant geweest. Sinds 1 juni werk ik voor 30% van mijn werktijd in de Ontmoetingskerk en voor 70% in de Ringvaart gemeente.” Ds. Verschoor werd tijdens de Startzondag in Zevenhuizen, op 8 september jl., dan ook symbolisch verbonden met de Ontmoetingskerk. “Een mooi moment om mijn verbondenheid als predikant met de gemeente te markeren.”

In principe werkt ds. Verschoor op de woensdagen in Zevenhuizen. Als speerpunten ziet zij hierbij het gemeentepastoraat en het voorgaan in de zondagse vieringen, gemiddeld één keer per maand. Voor Ringvaart gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel betekent dit minder voorgaan in de diensten.  Daarnaast verwacht ds. Verschoor dat ze minder kan betekenen voor de commissie van Vorming & Toerusting. “De veranderingen zorgen er in ieder geval voor dat ik scherper zal moeten kijken naar de manier waarop ik mijn beschikbare uren besteed. Dat is een uitdaging, maar daar houd ik ook wel  van!” aldus ds. Verschoor.

Naar het overzicht