Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Eigen YouTube kanaal voor Het Kruispunt

De Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk aan den IJssel is deze week een eigen YouTube kanaal gestart. Deze Nieuwerkerkse gemeente van Gospelzanger en voorganger Leen Koster speelt hiermee in op de huidige situatie rondom het kerkbezoek. Inmiddels zijn twee diensten toegevoegd waar gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen meekijken en luisteren.  Daarnaast blijven de diensten op zondag beschikbaar via een livestream op facebook.

In Het Kruispunt streeft men ernaar om een gemeente te zijn, zoals beschreven in Handelingen 2:44-47. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij geloofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk.”

Dienstbaarheid naar de hun omringende woonwijken (speerpunt). Door het ontwikkelen van externe diaconie en verschillende op de omgeving gerichte activiteiten wil men hier in toenemende mate vorm aan geven. Zo ook is gemeente Het Kruispunt een zendingsgerichte gemeente.

Naar het overzicht