Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Elf februari Wereldziekendag

Voor deze Wereldziekendag schrijft de paus ieder jaar een boodschap. De paus richt zich tot iedereen die met een ziekte te maken heeft, dat wil zeggen mensen die onder een ziekte lijden en hun familieleden en ook verzorgers, artsen en verplegers. Daarbij brengt de paus ook onderwerpen ter sprake die de Kerk aan het hart gaan.

Jezus zelf is kwetsbaar geworden, heeft “menselijk lijden doorstaan en troost van de Vader ontvangen,” schrijft paus Franciscus. “Wat we nodig hebben is een persoonlijke benadering van de zieke, niet alleen ‘curing’ maar ook ‘caring’, met het oog op een integrale menselijke genezing.” Een ziekte bedreigt niet alleen iemands fysieke gesteldheid, maar raakt ook andere aspecten van het leven, zoals relaties en spiritualiteit. “Daarom verwachten zieken, naast therapie en steun, ook zorg en aandacht. In één woord, liefde.”

“Bovendien staat er naast elke zieke ook een familie die zelf lijdt en nood heeft aan steun en troost”, constateert de paus. Hij wijst op de woorden van Jezus in het evangelie van Matteus: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Matteus 11, 28). Paus Franciscus: “In Jezus zul je licht vinden dat je donkerste momenten kan verlichten. In Hem zul je hoop vinden die je verdriet kan verzachten. Hij roept je op: kom naar Mij.” Gezondheidswerkers spelen een sleutelrol, zegt de paus, en ook zij zijn mensen met hun eigen kwetsbaarheden en ook ziektes. Daarom kunnen zij er van getuigen hoe je, als je zelf rust en vertroosting van Christus ontvangt, op jouw beurt geroepen bent om die rust en vertroosting door te geven aan de mensen om je heen.

Het hele artikel kunt u nalezen op de site van het bisdom Rotterdam waar de Zuidplas parochies onder vallen. In zijn schrijven gaat de Paus ook nader in op vraagstukken als euthanasie, hulp bij zelfdoding of onderdrukking van het leven.

 

Naar het overzicht