Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Elisabethcertificaat voor Michel Demmenie

Uit erkentelijkheid voor de diaconale inzet voor de meest kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis in 2020 heeft bisschop. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, het Elisabethcertificaat laten uitreiken aan Michel Demmenie voor zijn uitgebreide activiteiten in de vorm van het ophalen van brood en andere levensmiddelen voor de voedselbank en het uitdelen van voedselpakketten aan hen, die ze het meest nodig hebben. Door deze grote inzet heeft hij zich gevoegd in de voetsporen van de H. Elisabeth van Thüringen, naamgeefster van de diocesane diaconieprijs "Brood en Rozen". Demmenie is lid van parochiebestuur van de Nieuwerkerkse Sint Joseph geloofsgemeenschap die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende Sint Christoffelparochie.

De Elisabethcertificaten werden uitgereikt aan 74 diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam uit erkentelijkheid voor hun inzet voor kwetsbare mensen tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Van den Hende: “De coronatijd maakt dat mensen niet met elkaar concurreren als het om hulp gaat. Daarom dit jaar geen prijs, maar een certificaat. De werken van barmhartigheid gebeuren zonder ophef en vanuit het hart. Al die liefdewerken verdienen het om in het licht gebracht te worden”, legt de bisschop uit. “Uw werken van liefde gaan vooraf aan deze bijeenkomst en hierna gaat uw werk voor mensen in nood door. Laat het Elisabethcertificaat een bemoediging zijn om ons hart open te houden voor mensen in nood en in de geest van Christus te leven, te handelen en samen te werken.”

Naar het overzicht