Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Freedom Focus

Migranten die hier komen wonen, komen vaak pas in Nederland aan het verwerken van hun (vlucht)geschiedenis toe. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is er sprake van trauma, of heftige vervreemding. Niet zelden komen mensen als gevolg daarvan terecht in verslaving of in andere problematiek.

De stap naar reguliere hulpverlening is voor migranten vaak groot. Men weet de weg niet, of er is sprake van cultureel bepaalde schaamte om een psycholoog op te zoeken. Daarnaast zijn er talloze taal- en cultuurproblemen die, ook als het contact wel tot stand komt, barrières opwerpen. Tegelijkertijd doen wel veel migranten een beroep op de kerk voor geestelijke bijstand. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld wantrouwen dat in land van herkomst heerst ten opzichte van overheden.

In de komende tijd wil de stichting Geloofsinburgering materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen voor Nederlandse en migrantenkerken die met mensen met deze problematiek te maken hebben. Het is de bedoeling dat het cultuursensitief materiaal wordt, waarbij basale psychologische elementen een plaats krijgen naast een insteek vanuit het christelijke geloof.

Het materiaal is bedoeld voor kleine groepen waarin in mensen met elkaar op pad gaan en stappen willen zetten om hun herstel te bevorderen. In 2020 is de stichting voornmens om twee pilotgroepen te draaien en hopen dat het tot zegen mag zijn.

Esther van Schie is sinds september 2017 als predikant met bijzondere opdracht begaan met het werk onder migranten bij de stichting Geloofsinburgering en is uitgezonden door de Protestantse kerk in Nesselande.

Naar het overzicht